X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Länkar
Projekt och utbildningar

Finlands Folkhögskolföreningens aktuella projekt och utbildningar

Foto: MorgueFile.com


Strategiskt och utvecklande ledarskap i folkhögskolorna 2015-2016

Projektets mål är att stöda utvecklandet av folkhögskolpersonalens strategiska kunnande i tider av förändring. Utbildningen ger färdigheter att ta en resultatskortmodell som redskap för strategisk och processledande. Under utbildningen dryftas, vilka i verksamhetssystemet är de faktorer med vilka man bygger upp folkhögskolans läringsmiljö. Målet är att granska folkhögskolornas kärnprocesser ur det pedagogiska ledarskapets synvinkel. Därtill erbjuder utbildningen metoder för utnyttjandet av lämpliga mätare och indikatorer för folkhögskolorna.

Närpass 1: Strategiska och funktionella mål i en föränderlig verksamhetsmiljö, 16.11.2015

Närpass 2: Förankrandet av målsättningarna och uppföljning genom att utnyttja mätare och indikatorer, 28.1.2016

Närpass 3: Folkhögskolans pedagogiska ledarskap, 27.4.2016

Närpass 4: Kriterier för god folkhögskolledarskap och -lärarskap, 6.9.2016

Utbildningsstyrelsen finansierar denna till undervisningsväsendet riktade personalutbildning som är avgiftsfri för deltagarna.
Mer information under augusti månad.
FolkhögskolVerme - mentorskapsutbildning för folkhögskollärare

Namnet Verme kommer från finskans «vertaismentorointi», ung. kollegialt mentorskap på svenska. För första gången har man fått finansiering också för folkhögskollärare.

De som deltar i utbildningen inleder utbildningen på sin egen arbetsplats, på verksamhetsområdet, i egen yrkesgrupp eller liknande, dvs sin egen Verme-grupp. Det har visat sig vara en perfekt metod att utveckla lärarnas kompetens och identitet, ge kunskap åt nya lärare, öka orkande i arbetslivet osv.
Själva utbildningen är gratis men förutsätter arbetstid: en tvådagars seminarium, fyra eftermiddagar i webinarier och folkhögskolgruppens egna samlingsdagar (4 st), största delen dock på distans. De Vermegrupper som deltar i utbildningen kommer att verka på deltagarnas arbetstid (c:a 1 per 2 månader).

Anmälningsblankett

Mer info fås av Sirkka Hokkanen på Karstulan Evankelinen Opisto, tel. 044 525 2214

Verme genomförs i samarbete med Finlands Folkhögskolförening.
Tidigare projekt och utbildningarStöd för läroanstalters kvalitet -projekt

Auditeringsutbildning för folkhögskolornas personal

På hösten 2014 förverkligas en intern auditeringsutbildning som en del av Stöd för läroanstalters kvalitet -projektet som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.
Intern auditering är en evalueringsmetod för delaktighet av personalen.

Under utbildningen får du goda redskap för stöd förplanering och förverkligande av intern auditering inom din organisation. Utbildningen förverkligas som flerformsutbildning och är kostnadsfri för deltagarna..

Här kan du bekanta dig närmare med projektet: PDF
Fritt i webben -projekt

Utbildning för den fria bildningens pedagogiska personal

Hösten 2014 startade en nätpedagogisk utbildning som förverkligas av Otavan Opisto i samarbete med Finlands Folkhögskolförening, Medborgarinstitutens förbund och Bildningsalliansen. Dess centrala mål är att öka användningen av informations- och kommunikationsteknik inom undervisningen i de fria bildningens läroanstalter samt stöda ibruktagande av nya innovativa undervisningsmetoder.

Under utbildningen utvidgar du din kompetens i nätpedagogik, lär dig att tillämpa nya nätbaserade metoder i ditt arbete, framställer ett utvecklingsprojekt i anslutning till ditt arbete som kan vara till exempel nätbaserad undervisningsmaterial, distanskurs eller del av det. I början av utbildningen görs en personlig läroplan med varje deltagare med vilken varje deltagare kan få den kompetens som behövs från utbildningen.

Utbildningsstyrelsen finansierar denna fortbildning.

Bekanta dig närmare med utbildningen: PDF

Projektets egna sidor
Ledarskap för ett dynamiskt lärcenter -fortbildning
Presentationer, videointervjuer mm. från samtliga närpass finns samlade på egen webbsida.
Till Ledarskaps-sidan
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...