X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Länkar
Utredningar

Framtidsbilder – De svenska folkhögskolornas pilotprojekt hösten 2010

Renata Svedlin, PeD, genomförde under hösten 2010 ett utvecklings- och forskningsprojekt för de svenska folkhögskolorna inom Finlands Folkhögskolförening.

Projektet var baserat på ett avtal mellan Finlands Folkhögskolförening och Åbo
Akademi, Pedagogiska fakulteten. I projektet ingick att stöda folkhögskolorna i
beredningen av ansökan om förnyat huvudmannatillstånd, analys av strategier och konsultativt stöd till folkhögskolorna. Uppdraget har förverkligades genom att Renata Svedlin medverkade vid centrala möten, träffar och seminarier, samt bidrog med situationsanalyser, perspektivskapande jämförelser och förslag till åtgärder. Besöken till de svenska folkhögskolorna bestod av möten med rektor och med styrelserepresentanter, samt möten med lärar- och personalrepresentanter för grundliga diskussioner kring den rådande förändringsprocessen och reflektion kring sätt att hantera och möta den fortsatta utvecklingen.

Denna rapport utgör en sammanställning av slutsatser och kommentarer som gäller för detta skede av utvecklingsprocessen för de svenska folkhögskolorna och den fria bildningen.

Publicerat: 2011
Utgivare: Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...