X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Länkar
Allmänt
Möjligheternas folkhögskola

Folkhögskolan kan vara det rätta stället för dig som behöver ett avgångsbetyg från grundskolan, för dig som tar ett bra mellanår eller är på sabbatsledigt, folkhögskolan finns helt enkelt till för dig i livets många olika situationer. Nästan vem som helst kan söka in till folkhögskolan.

I Finland finns det 87 folkhögskolecampusar i olika delar av landet ända från Åland till Rovaniemi. Med hänsyn till bakgrunden kan folkhögskolorna delas i fyra grupper: kristliga, obundna, organisationsägda och specialfolkhögskolor. Alla folkhögskolor får statsbidrag och de flesta är privata.

Folkhögskolorna är internatskolor vilket betyder att studeranden kan bo på folkhögskolans internat. Boendeformen och de små undervisningsgrupperna ger studierna en social prägel.

Studier vid de fria folkhögskolelinjerna är avgiftsbelagda. Däremot är studier och boende huvudsakligen avgiftsfritt vid folkhögskolans yrkesinriktade grund- och fortsättningslinjer, tionde klassen samt vid grundskole- och gymnasieundervisning.

För tiden man studerar vid folkhögskola kan man söka studiestöd, vuxenutbildningsstöd eller stöd för frivillig utbildning för arbetslösa beroende på studieinriktning.
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...