X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Länkar
Arbetsgrupper

Fria bildningens kvalitet och effekt -utbildningsprogramArbetsgrupp:

Ulrica Taylor, Bildningsalliansen
Sirkka Hokkanen, Karstulan evankelinen opisto
Mirja Antila, Kankaanpään opisto
Tero Mononen, Haapaveden opisto
Kirsi Hintsanen, Alkio-opisto
Juha Kaivola, Turun kristillinen opisto
Tom Björklund, Folkhögskolan Axxell
Leena Saloheimo, Vapaa Sivistystyö ry
Tytti Pantsar ja Nina Welling (siht.), Suomen Kansanopistoyhdistys


Folkhögskolledning i förändring -utbildnigsprojektSom instruktörer under utvecklingsarbetets ledningsdagar fungerade:

rektor Timo Heinola, Kuurojen kansanopisto
ekonomichef Jorma Kallio, Lapuan kristillinen opisto
pedagogisk rektor Juha Kaivola, Turun kristillinen opisto
generalsekreterare Jyrki Ijäs, Finlands Folkhögskolförening
utvecklingschef Tytti Pantsar, Finlands Folkhögskolförening


Fritt bildningsarbete som konstruktörer av individuella studiestigar -projektets utbildningFolkhögskolor som deltar i arbetsgrupper
Varje skola har haft 1-2 deltagare.


1. STUDIEMÄSSIG REHABILITERING OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER
• Jamilahden kansanopisto
• Kuurojen kansanopisto
• Lehtimäen opisto
• Raudaskylän kristillinen opisto
• Lahden kansanopisto
• Murikka-opisto

2. DE LÄRANDE INOM FRIA BILDNINGEN SOM HÖR TILL SAMHÄLLS- OCH UTBILDNNGSGARANTIN (Arbetsnamn ”Nivelvaihekoulutukset ja nuorisotakuu”)
• Seurakuntaopisto
• Kanneljärven opisto
• Lapuan kristillinen opisto
• Otavan Opisto
• Etelä-Pohjanmaan Opisto
• Borgå folkakademi
• Jyväskylän kristillinen opisto

3. SPEKTRUM AV OLIKLÄRANDE INOM DEN AV FOLKHÖGSKOLORNA ARRANGERADE PÅBYGGNADSUNDERVISNINGEN EFTER DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN (”Arbetsnamn Kymppityöryhmä”)
• Turun kristillinen opisto
• Pohjola-Opisto
• Kanneljärven Opisto
• Lahden kansanopisto
• Eurajoen kristillinen opisto


Mot en bildningspedagogik –projektets utbildningSom ansvariga utbildare fungerade

nätpedagog Kati Jordan, Otavan Opisto
SVM, kirjailija Jenni Linturi, Otavan Opisto
PD, lektor, Anita Malinen, Jyväskylän yliopisto
professor Petri Salo, Åbo Akademi
FD Seppo Niemelä
rektor Kyösti Nyyssölä, Etelä-Pohjanmaan Opisto
rektor, undervisningsråd Ville Marjomäki, Lahden kansanopisto
planerare Suvi Kohtala, Etelä-Pohjanmaan Opisto
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...