X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Länkar
Utlåtanden
Rädda 16-åringarnas rätt till ett folkhögskoleår!

DENNA ADRESS ÄR FÖR ALLA FOLKHÖGSKOLOR I FINLAND.

Folkhögskolorna till förverkligare av den förlängda läroplikten!

I regeringens ramförhandling beslöt man att lyfta läropliktsåldern till 17 år. Utkastet till lagförslaget är nu på remiss. Förslaget lämnar folkhögskolornas långa linjer utanför den förlängda läroplikten. Det här betyder att 16-åriga unga inte längre kunde söka sig till en ettårslinje på folkhögskolan efter grundskolan.

Läs mer och underteckna: Adressit.com (på finska).

Mer utlåtanden hittar du på den finska sidan.
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...