X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Länkar
Förtjänsttecken
SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS –
FINLANDS FOLKHÖGSKOLEFÖRENING ry
STADGARNA FÖR HEDERS- OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry beviljar
förtjänsttecken till personer som förtjänstfullt jobbat inom folkhögskolan och hederstecken till medlemmar av folkhögskolans ledning.

HedersteckenFörtjänsttecken i silverFörtjänsttecken i guld


1. Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry beviljar följande heders- och förtjänsttecken:
* hederstecken,
* förtjänsttecken i silver,
* förtjänsttecken i guld,
* förtjänsttecken i guld med blå band

2. Hederstecken kan beviljas för 25 år, men enligt föreningens styrelses prövan för även kortare tid, till förtroendemän för framgångsrikt främjande av folkhögskolearbete.
Förtjänsttecken i silver beviljas en lärare eller funktionär som i minst 20 år har framgångsrikt arbetat på en folkhögskola.
Förtjänsttecken i guld beviljas en lärare eller funktionär som i minst 30 år har framgångsrikt har arbetat på folkhögskola.
Förtjänsttecken i guld med blå band beviljas föreningens hedersmedlemmar.

3. Beslutet om beviljandet av heders- och förtjänsttecknen görs av Finlands Folkhögskolföreningens styrelse. Med undantag av tecknet till hedersmedlemmar gör folkhögskolans styrelse förslagen till beviljande av tecknen.

Mer information om priser och leveranser fås från Folkhögskolföreningens kansli, kansli(ät)folkhogskolor.fi
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...