X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Länkar
Kansli
Finlands Folkhögskolförening
Annegatan 12 A 18
00120 Helsingfors
tel. 040 8096 111
kansli(at)folkhogskolor.fi

Karta

Personalens e-postadresser enligt modellen
förnamn.efternamn(ät)folkhogskolor.fi

Verksamhetsledare Tytti Pantsar,
tel. 044 531 8000

Generalsekreterare Jyrki Ijäs,
tel. 0400 204 332

Koordinator Mirka Råback
tel 040 145 8464

Planerare Anni Henricson
tel 040 136 7323

Projektplanerare Heidi Luukkainen, invandrarutbildning
tel. 040 351 9395
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...