X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Artiklar
Livslångt lärande i Finland - broschyr
Broschyren beskriver det fria bildningsarbetet i Finland och är gjord i samarbete med Fritt bildningsarbete rf, Bildningsalliansen och CIMO.
Broschyren är särskild avsedd för de utbildningsexpterter som vill lära sig mera om vuxenutbildningen i Finland, till exempel i samband med besök eller gemensamma projekt.

Broschyren finns på tre olika språk: finska, svenska och engelska.

Den svenska versionen hittar du här i webbformat och här i utskriftsformat.

De finska och engelska versionerna hittar du HÄR.
14.12 11:07
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...