X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Aktuellt
Finlands prioriteringar i Nordiska rådet
Bildning, energi och nätverk i fokus när Finland tar över ordförandeskapet för Nordiska rådet 2017. Kanske med Britt Lundberg som ny president för Nordiska rådet.

Lagtingsledamot Britt Lundberg kandiderar som president för det Nordiska rådet när Finland står som ordförande 2017. Torsdagen den 3 november utses presidenten för det kommande året. Men redan den här veckan finns Finlands delegation i Nordiska rådet och sekretariatet för nordiskt samarbete på utrikesministeriet samlat för att formera sig inför nästa veckas session i Köpenhamn som blir den 68:e i ordningen för det Nordiska rådet.

Britt Lundberg passade på att informera om vad som kommer att ha högsta prioritet under FInlands kommande ordförandeskap. Hon nämner framförallt tre punkter. Den första är "Det bildade Norden" med fokus på utbildning, folkbildning och kultur. Den andre är "Den rena energins Norden" som ska gynna den nordiska energimarknaden och den tredje är "Det nätverkande Norden" med fokus på mobilitet, gränshinder och utrikespolitiska kontakter.

Källa: Ålands radio+tv
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...