X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Aktuellt
Fri bildning lönar sig – även mätt i pengar
En euro investerad i fri bildning kan ge upp till femfaldig utdelning. Det kan också handla också om billigt förebyggande social- och hälsovårdsarbete. Det har Jyri Manninen kommit till i sin förstudie om den ekonomiska betydelsen av studier vid medborgar-, vuxen- och arbetarinstitut i Finland.

Manninen är professor i vuxenpedagogik vid Östra Finlands universitet, och har i sin forskning inte varit rädd för att ta sig an svårmätbara processer inom den fria bildningen. Det är nämligen enligt honom både svårt och utmanande att mäta nyttan av studier inom fri bildning i pengar.

− Enligt förstudien är det i alla fall möjligt att mäta vissa nyttoaspekter i pengar. Till exempel är det möjligt att ganska exakt räkna ut den monetära nyttan av att frivilligarbetet ökar i omfång eftersom tidigare forskning visar att en timmes frivilligarbete tjänar in 12,44 euro för samhället.

I den nya förstudien utnyttjar Manninen bland annat resultaten från den europeiska studien Benefits of Lifelong Learning (BeLL) och utvärderingsmetoden Social Return of Investment (SROI).

− I BeLL-studien uppgav 40 procent av de studerande vid finländska medborgarinstitut, d.v.s. 352 personer, att de är mera intresserade av frivillig verksamhet. Om vi tänker oss att samma antal personer t.ex. utför ytterligare 100 timmar frivilligt arbete, ger det samhället en ekonomisk nytta på 438 343 euro.

Svårare är det enligt Manninen att omvandla ökat välmående och bättre hälsa i pengar. Detsamma gäller ökad studiemotivation och att knyta nya vänskapsband.

− De här faktorerna påverkar helt säkert hälso- och sjukvårdskostnaderna och produktiviteten, men hur mycket? frågar sig Manninen.

Läs hela artikeln
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...