X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Aktuellt
Ändringar i finansieringslagen för undervisnings- och kulturväsendet
06-10-2016 Pressmeddelande

Lagen om finansiering för undervisnings- och kulturväsendet samt lagen om fritt bildningsarbete ändras. Regeringen avlät på torsdagen propositionerna till riksdagen.

I anslagen för grundläggande yrkesutbildning ska det sparas 190 miljoner euro från och med 2017. Besparingen ska genomföras så att det antal studerande som utgör grund för det högsta finansieringsbeloppet för grundläggande yrkesutbildning fastställs till en nivå som ligger 12,44 procent under det högsta antalet studerande enligt tillstånden att ordna utbildning. Besparingen ska i sin helhet riktas till kommunernas andel av finansieringen för grundläggande yrkesutbildning. Det här betyder att kommunernas finansieringsansvar minskar.

En effekt som motsvarar den temporära sänkningen av semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet beaktas enligt förslaget vid beräkningen av finansieringen 2017-2019 för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas vid en läroanstalt, grundläggande konstundervisning, läroanstalter för fritt bildningsarbete samt museer, teatrar och orkestrar. Effekten av de sänkta arbetsgivaravgifterna och ändringarna i finansieringsansvaret beaktas som en del av den uppskattade ändringen av kostnadsnivån enligt finansieringslagen.

Yrkesutbildning för invandrare kan enligt förslaget under 2017 finansieras med statsunderstöd. Statsandelsfinansieringen för kompetensprogrammet för unga vuxna fortsätter med två år fram till slutet av 2018.

Finansieringen för utbildning som förbereder för grundläggande utbildning ska inte längre fastställas enligt den årliga beräkningsdagen utan på grundval av antalet närvaromånader och finansieringen för personer som passerat läropliktsåldern (vuxna) enligt avlagda kurser. Finansieringen fastställs inte lägre enligt en beräkningsdag.

Till följd av den temporära sänkningen av semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet minskar kommunernas och samkommunernas finansiering med sammanlagt cirka 23 miljoner euro för 2017. Den sänkta koefficienten för förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen sänker nivån på finansieringen per elev med ungefär 33 procent, vars effekt i euro beror av elevantalet. Utifrån det uppskattade elevantalet i budgetpropositionen för 2017 motsvarar effekten cirka 30 miljoner euro.

Samtidigt avlåts en proposition om ändring av lagen om grundläggande utbildning i syfte att förnya den grundläggande utbildningen för vuxna.

Finansieringslagen ändras den 1 januari 2017. Propositionen hänför sig till statens budgetproposition 2017 och behandlas i samband med den.

Mer information:
Finansieringslagen: regeringsrådet Merja Leinonen (UKM), tfn 02953 30191
Vuorovaikutuskanavat
Interaktions-
kanaler
Folkhögskolornas extranets:

Tekniskt stöd: kansli(ät)folkhogskolor.fi,
tel. 09 454 2330

Folkhögskolornas studieutbud
Evenemang i övriga Norden
Nordiska flaggor
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Adult education in the age of global mobility


7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3–5 May 2017, Jönköping University, Sweden

>>>Read more...