Riksdagsvalet 2023: Bildning ger hållbart välmående

Vi anser att bildning utgör grunden för ett välmående samhälle. Bildning leder till ett välmående, jämlikt och öppet samhälle samt bidrar till ett betydelsefullt liv. Folkhögskolorna finns till för att var och en skulle få söka ett gott liv med hjälp av lärande, oavsett varifrån man kommer eller vart man är på väg till.

I en tid av olika kriser är bildning av central betydelse vad gäller demokrati, samhällsfred och delaktighet. Tillsammans bygger vi upp en hållbar framtid genom lärande. Viljan att säkerställa att alla ges möjlighet till lärande utgör kärnan i Finlands Folkhögskolförenings målsättningar inför riksdagsvalet.

Detta görs genom att förstärka verksamhetsförutsättningar för det fria bildningsarbetet och genom att öka tillgängligheten till utbildning.

Finlands Folkhögskolförenings målsättningar inför riksdagsvalet 2023 är:

  • Låt oss hejda en sänkning av utbildningsnivån i Finland – vi bör säkerställa flexibla övergångar framåt för alla på utbildningsstigen. Läs mer.
  • Säkerställande av grundläggande färdigheter för vuxna med tanke på arbetslivet och fortsatta studier. Läs mer.
  • Möjliggörande av lyckad integration – folkhögskolorna bör få en starkare roll i integrationsprocessen. Läs mer.
  • Förstärkning av det hela landet omfattande folkhögskolnätverket, vilket ökar kunnande, resiliens, välmående och bildning. Läs mer.

Infografik om folkhögskolorna.