Työnohjaajakoulutus (60 op)

Itä-Hämeen opisto


Börjar

22.09.2023

Avslutar

31.08.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

60 op


Utbildningsform

Yrkesexamen

Utbildningsområde

Työhyvinvointikoulutus

Beskrivning av utbildning

Koulutus antaa osallistujille perustiedot ja -taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä ja auttaa heitä soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omissa työorganisaatioissaan. Koulutuksessa käydään läpi keskeiset työnohjauksen kysymykset ja soveltuvuusalueet. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen oman organisaationsa tukemana sekä toimia itsenäisesti työnohjaajana.