Ravitsemustieteen perusopinnot

Alkio-opisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

26 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Hälsa och välmående, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaan.