Maahanmuuttajakoulutus viittomakielisille 2022-2023

Kuurojen kansanopisto


Börjar

22.08.2022

Avslutar

09.06.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

37 viikkoa


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on edistää yleisiä kotoutumista ja jatko-opintokelpoisuutta parantavia valmiuksia. Opintoihin sisältyy mm. suomalaista viittomakieltä, suomen kieltä, tietotekniikkaa, yhteiskunta- ja työelämätaitoja. Opiskelija saa tietoa myös oikeuksistaan erilaisiin viittomakielisiin palveluihin.