LINJE X – Folkhögskoleår för läropliktiga

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland


Börjar

19.08.2021

Avslutar

25.05.2022

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

53 sp


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Bildkonst, Film, Folkhögskoleår för laropliktiga, Fotografering, Grafisk design, Hantverk, Hälsa och välmående, Konst och kultur, Medborgar- och arbetslivsfärdigheter, Media / kommunikation, Musik, Språk och internationalism, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

LINJE X är ett attraktivt alternativ för den tonåring som av olika orsaker inte hittar sin plats i gymnasium eller yrkesutbildning. Året ger den studerande möjligheten att prova på många olika kreativa ämnesområden i en inspirerande miljö under ledning av sakkunniga lärare och handledare. Utbildningen består av gemensamt innehåll (enligt en riksomfattande läroplan) samt valbara studier (inriktade studier, enligt läroanstaltens läroplan), t.ex. form&färg, film&foto, musik, IT&teknik, uteliv&teamwork