Johdatus oikeustieteeseen (TY)

Alkio-opisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

30.09.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

2 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan. Opetusaikataulu täsmentyy elokuussa 2023.