Utbildning som handleder för yrkesutbildning, VALMA

Under utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) får du färdighet att söka till yrkesinriktad grundexamen. Du kan överväga VALMA-utbildning om du inte ännu efter grundskolan vet vad du vill göra, om du behöver förbättra dina studiefärdigheter eller om du vill höja dina vitsord på avgångsbetyget från grundskolan.

Utbildning som handleder för yrkesutbildning erbjuds på en folkhögskola, på finska.

Till sökmotorn för folkhögskolestudier

OBS! Du kan inte söka till VALMA-utbildningen efter hösten 2022. Då startar den nya utbildningen, HUX, som handleder för examensutbildning. Många folkhögskolor erbjuder HUX-utbildning.  HUX-utbildningen ersätter påbyggnadsundervisningen efter grundläggande utbildning, dvs. tionde klassen, utbildningen som förbereder för gymnasium (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA).