Utbildning som handleder för yrkesutbildning, VALMA

Under utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) får du färdighet att söka till yrkesinriktad grundexamen. Du kan överväga VALMA-utbildning om du inte ännu efter grundskolan vet vad du vill göra, om du behöver förbättra dina studiefärdigheter eller om du vill höja dina vitsord på avgångsbetyget från grundskolan.

Utbildning som handleder för yrkesutbildning erbjuds på en folkhögskola, på finska.

Till sökmotorn för folkhögskolestudier