Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, LUVA

Inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) får du språkfärdigheter och övrig beredskap som behövs för att inleda gymnasieutbildning. LUVA-utbildningen är i första hand ämnad för invandrare och andra som har ett främmande språk som modersmål med målsättning att förbereda för gymnasieutbildning. LUVA-utbildningen består av 25 kurser och den räcker ungefär ett år. Inom utbildningen tar man studerandenas individuella utbildningsbehov i beaktande.

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning – vid folkhögskola