Tionde klassen

Vid folkhögskolan kan du gå tionde klassen som är påbyggnadsundervisning till den grundläggande utbildningen. Tionde klassen organiseras sista gången under läsåret 2021–2022. Den nya HUX-utbildningen ersätter därefter grundläggande utbildning (tionde klassen). Under de ett år långa studierna kan du höja vitsord från den tidigare grundläggande utbildningen, bekanta dig med arbetslivet och förbättra dina möjligheter till fortsatta studier. Undervisningen planeras individuellt utgående från ditt eget kunnande. Om du går tionde klassen vid en folkhögskola får du sex tilläggspoäng då du söker till utbildning på andra stadiet.

Se videon på Yle Areena om tiondeklassister vid folkhögskola

På tionde klassen kan du också

  • lära dig att bli självständig, ansvarsfull och utveckla din självkännedom
  • förbättra dina färdigheter gällande samarbete och växelverkan
  • utveckla dina studiefärdigheter
  • planera dina fortsatta studier, din karriär och framtid
  • förbättra dina möjligheter att bli antagen till fortsatta studier

Tionde klassen erbjuder en god möjlighet till att bli självständig. Vid vissa folkhögskolor kan man också bo på internat under studietiden. Att bo vid folkhögskolan är en förmånlig och trevlig väg till ett självständigt studieliv i en gemenskap.

Sök till den tionde klassen i ansökan efter grundläggande utbildningar. Ansökan görs på adressen Studieinfo.fi.

Tionde klassen är avgiftsfri för dem som fått sitt avgångsbetyg samma år eller föregående år.

Tionde klasser på sökmotorn för folkhögskolstudier

OBS! Du kan inte söka till tionde klassen efter hösten 2022. Då startar den nya utbildningen, HUX, som handleder för examensutbildning. Många folkhögskolor erbjuder HUX-utbildning.  HUX-utbildningen ersätter påbyggnadsundervisningen efter grundläggande utbildning, dvs. tionde klassen, utbildningen som förbereder för gymnasium (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA).