X

Folk High Schools in Finland

In the Finnish educational system, the role of the folk high schools is to provide adult education and non-formal adult education. The teaching in folk high schools is mainly general education, but initial and further vocational training is also offered. There are 87 folk high school campuses in Finland. Folk high schools are typically chracterized by being residential and by having an ideological and pedagogical freedom.

A central form of activity for folk high schools is the so-called long course. In practice, this period is divided into different study lines which on the average last from 30 to 36 workweeks. Teaching on the long courses tends to concentrate on social and humanistic subjects, art subjects and languages.

There has also been a great increase in the number of short courses offered by folk high schools. A majority of folk high schools now also offer open university courses with more and more being offered each year.

The folk high school movement is characteristic of the Nordic countries. It originated in Denmark around the middle of the 19th century.

Following folk high schools have a presentation page or information about the school in English. The links below will take you directly to this information / presentation page.

Alkio-opisto
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Eurajoen kristillinen opisto
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa
Haapaveden Opisto
Itä-Hämeen opisto
Itä-Karjalan Kansanopisto
Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Jamilahden kansanopisto
Joutsenon Opisto
Jyväskylän kristillinen opisto
Kainuun Opisto
Kankaanpään opisto
Seurakuntaopisto, Lapuan kristillinen opiston kampus
Karkun evankelinen opisto
Karstulan Evankelinen Opisto
Kauhajoen evankelinen opisto
Keski-Suomen Opisto
Kiljavan opisto
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Kronoby folkhögskola
JHL-opisto
Kuusamo-opisto
Lahden kansanopisto
Axxell, Lappfjärd
Lieksan kristillinen opisto
Limingan Kansanopisto
Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Länsi-Suomen opisto
Lärkkulla
Murikka-opisto
Muurlan Opisto
Oriveden Opisto
Peräpohjolan Opisto
Pohjois-Karjalan opisto
Päivölän Kansanopisto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Savonlinnan kristillinen opisto
Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus
Työväen Akatemia
Valamon opisto
Valkealan kristillinen kansanopisto
Västra Nylands folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Reisjärven kristillinen opisto
Pohjantähti-opisto
Suomen Nuoriso-opisto
Axxell, Brusaby
Axxell, Överby
www.kansanopistot.fi
logoFolkhögskolan erbjuder mångsidig vuxenutbildning.
Folkhögskolan är ett alternativ som hjälper Dig att finna och förverkliga en egen studieväg.
"Studierna är riktigit roliga och avslappnade, allt har överträffat mina förväntningar!"
(studerande vid grundskolelinje)
1
Hurdan utbildning
söker du?
Folkhögskollinjer
Öppna universitetet
Kortkurser
Grundläggande
yrkesutbildning
Yrkesinriktad
tilläggsutbildning
Grundskoleundervisning
Tionde klassen
Gymnasium
Utbildning för
invandrare
Specialutbildning
Vad som helst
2
Vad vill du
studera?
Yrkesämnen, fortbildning, arbetsgemenskap
Historia, folktradition, kultur
Sommargymnasier och preparandkurser
Språk
Litteratur, skrivarkurser
Handarbete, hobby, skapande verksamhet
Gymnastik, hälsa och välmående
Natur, miljö, naturskydd
Förtroendemanna- och organisationsutbildning
Mediakurser
Musik
Familj, uppfostran, människorelationer, psykologi
Matkultur
Seniorkurser
Konstkurser
Teater och uppträdande
Teologi, religion, församlingsarbete
Informationsteknik
Handikappkurser, handikapparbete och rehabilitering
Samhälle och medborgarskap
Övriga kurser
Vad som helst
3
Var vill du
studera?
Södra Finland
Västra Finland
Östra Finland
Mellersta Finland
Norra Finland
Var som helst
4
Vilken skolas
studier söker du?
> Utbildning: Kortkurser
419 sökresultat Ordna: Tulosta hakutulokset
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Kuurojen kansanopisto
Längd
20.9.2019-23.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
25.6.2019-27.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
14.5.2019-16.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
9.4.2019-11.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
11.7.2019-14.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
15.2.2019-17.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
22.10.2019-23.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
5.3.2019-6.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
29.11.2019-1.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
25.2.2019-28.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
8.11.2019-10.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
In english
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
24.6.2019-26.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
10.6.2019-14.6.2019
In english
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa
Längd
25.10.2019-27.10.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
27.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
18.1.2019-20.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
27.9.2019-28.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
23.3.2019-24.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Samhälle och-
medborgarskap
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
12.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
8.10.2019-9.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
1.11.2019-3.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
21.9.2019-22.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
31.7.2019-3.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
24.4.2019-25.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
11.2.2019-12.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Mediakurser
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
3.4.2019-31.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
6.3.2020-27.9.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
26.3.2019-27.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
18.3.2019-22.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
29.3.2019-1.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
22.3.2019-24.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Mediakurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
13.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Litteratur,-
skrivarkurser
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
22.6.2020-27.6.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
1.8.2019-4.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
15.4.2019-16.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
2.5.2019-3.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Natur,-
miljö,-
naturskydd
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
3.5.2019-9.5.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
10.6.2019-12.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
9.2.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
6.2.2019-6.2.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
30.3.2019-30.3.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
21.3.2019-22.3.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
4.4.2019-4.4.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
24.6.2019-8.7.2018
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
10.6.2019-15.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
27.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
15.2.2019-17.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
17.6.2019-20.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
15.2.2019-17.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
19.1.2019-20.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
23.2.2019-24.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
16.3.2019-17.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
13.4.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
18.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
10.4.2019-10.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
16.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
4.12.2019-8.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
19.5.2020-24.5.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
18.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
10.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
9.3.2019-10.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
29.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
1.2.2020-30.11.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
11.10.2019-13.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
25.10.2019-27.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
24.4.2020-26.4.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
9.8.2019-11.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
10.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
5.6.2019-8.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
29.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
7.4.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
10.8.2019-11.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
29.3.2019-31.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
17.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
11.7.2019-14.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
17.6.2019-20.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
9.3.2019-10.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
2.3.2019-17.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
15.7.2019-17.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Mediakurser
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
5.2.2019-20.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Savonlinnan kristillinen opisto
Längd
29.3.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
4.3.2019-6.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
24.6.2019-3.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teater och-
uppträdande
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
7.1.2019-9.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
5.8.2019-7.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
20.7.2019-27.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
26.9.2019-27.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
26.4.2019-28.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
22.11.2019-24.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
25.10.2019-27.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
18.10.2019-20.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
13.12.2019-15.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
20.9.2019-22.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
15.11.2019-17.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
24.5.2019-26.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
18.1.2019-20.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
15.2.2019-17.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
29.3.2019-31.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teater och-
uppträdande
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
26.4.2019-28.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
11.9.2019-12.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
29.7.2019-9.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
22.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
22.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
22.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Sommargymnasier-
och-
preparandkurser
Folkhögskola
Helsingin Evankelinen Opisto
Längd
29.7.2019-9.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Litteratur,-
skrivarkurser
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
25.5.2019-15.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
6.5.2019-10.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
10.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
26.11.2019-27.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
24.6.2019-26.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
1.7.2019-7.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
23.1.2019-24.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
5.2.2019-6.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
29.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
26.3.2019-27.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
23.3.2019-24.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
1.2.2020-30.11.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
31.8.2019-1.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Mediakurser
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
3.1.2019-4.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
23.1.2019-19.9.2018
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
3.1.2020-5.1.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
3.6.2019-20.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
16.5.2019-17.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
14.6.2019-15.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
27.9.2019-29.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
24.6.2019-29.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
17.9.2019-18.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
26.8.2019-27.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
22.7.2019-26.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
29.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
22.7.2019-26.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
3.6.2019-6.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
18.1.2019-15.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
17.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
24.5.2019-26.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
11.10.2019-13.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
2.6.2019-9.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
10.4.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Natur,-
miljö,-
naturskydd
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
3.5.2019-5.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
16.8.2019-18.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
6.9.2019-19.4.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
7.5.2019-8.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
13.11.2019-17.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
28.1.2019-1.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
12.4.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
28.6.2019-6.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Natur,-
miljö,-
naturskydd
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
7.6.2019-9.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
24.1.2020-25.1.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Litteratur,-
skrivarkurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
22.7.2019-25.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Litteratur,-
skrivarkurser
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
13.4.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
17.6.2019-19.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
24.5.2019-26.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
15.2.2019-17.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
22.3.2019-24.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
26.4.2019-28.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
23.8.2019-25.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
20.9.2019-22.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
18.10.2019-20.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
24.5.2019-26.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
14.5.2019-15.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Borgå folkakademi
Längd
1.3.2019-3.3.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Kurser för-
invandrare
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
20.9.2019-21.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
18.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
1.3.2019-3.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
8.3.2019-10.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
8.3.2019-26.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
18.9.2019-22.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
16.9.2019-20.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
7.10.2019-11.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
7.10.2019-11.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
20.3.2020-22.3.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
12.4.2019-14.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
26.1.2019-14.4.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Norrvalla folkhögskola
Längd
26.1.2019-14.4.2019
På svenska
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-6.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
6.9.2019-8.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
11.1.2019-13.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
17.1.2020-19.1.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
17.4.2020-19.4.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
16.6.2019-19.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
10.8.2019-13.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
29.3.2019-31.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
3.5.2019-5.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
24.6.2019-26.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
29.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
16.8.2019-18.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handikappkurser,-
handikapparbete-
och-
rehabilitering
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
13.9.2019-15.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
23.3.2019-6.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
28.6.2019-29.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
2.5.2019-6.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
5.6.2019-6.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Litteratur,-
skrivarkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
10.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
29.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
22.7.2019-26.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
4.4.2019-7.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
30.8.2019-1.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teater och-
uppträdande
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
7.5.2019-9.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
22.7.2019-26.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
18.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
5.4.2019-7.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
4.10.2019-6.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
7.2.2020-9.2.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
5.8.2019-7.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
1.8.2019-4.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teater och-
uppträdande
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
8.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
5.12.2019-8.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
13.9.2019-15.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
24.1.2020-26.1.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
14.9.2019-15.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
6.3.2020-8.3.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
15.11.2019-17.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
28.3.2020-29.3.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Historia,-
folktradition,-
kultur
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
7.6.2019-9.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
11.10.2019-13.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
2.2.2019-3.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
23.8.2019-24.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
12.1.2019-3.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
22.2.2019-24.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
18.1.2019-16.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
12.2.2019-13.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
12.2.2019-13.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
10.6.2019-15.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
27.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
10.6.2019-15.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-6.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Portaanpään kristillinen opisto
Längd
29.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
25.10.2019-27.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
17.6.2019-20.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Litteratur,-
skrivarkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
15.10.2019-16.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
5.2.2019-6.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
10.6.2019-15.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
10.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
30.3.2019-7.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
22.7.2019-26.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
11.8.2019-13.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
27.12.2019-30.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
14.3.2020-15.3.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
14.3.2020-15.3.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
27.9.2019-29.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
19.3.2019-21.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
14.6.2019-16.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa
Längd
15.11.2019-12.11.2021
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
22.11.2019-24.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
23.5.2019-24.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Informationstekni-
k
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
4.3.2019-5.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
6.4.2019-7.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teater och-
uppträdande
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
20.9.2019-22.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
7.9.2019-11.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
24.6.2019-26.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
17.6.2019-20.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
21.7.2019-26.7.2019
In english
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
10.6.2019-15.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
27.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Seniorkurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
25.2.2019-28.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
8.11.2019-10.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kainuun Opisto
Längd
16.3.2019-
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
12.10.2019-13.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teater och-
uppträdande
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
27.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teater och-
uppträdande
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
24.6.2019-26.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
1.2.2019-3.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Historia,-
folktradition,-
kultur
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
17.5.2019-19.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
24.6.2019-29.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
24.6.2019-29.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
7.6.2019-13.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
7.6.2019-12.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
7.6.2019-12.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
25.6.2019-29.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
2.1.2019-6.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
21.7.2019-28.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
11.10.2019-13.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
26.4.2019-28.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
27.9.2019-29.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
11.1.2019-22.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
6.2.2019-6.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
30.3.2019-31.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
25.3.2019-26.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
17.9.2019-18.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Kurser för-
invandrare
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
27.5.2019-28.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
1.2.2019-3.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
1.10.2019-3.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
19.11.2019-21.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
15.11.2019-17.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
30.9.2019-4.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
12.7.2019-14.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Savonlinnan kristillinen opisto
Längd
12.7.2019-24.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
7.9.2019-11.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
15.5.2020-17.5.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
20.7.2019-26.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
8.7.2019-12.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
8.7.2019-14.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
3.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
3.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
3.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
30.5.2019-1.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Itä-Hämeen opisto
Längd
31.8.2019-1.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
18.2.2019-22.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Keski-Suomen Opisto
Längd
6.6.2019-9.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kiteen Evankelinen Kansanopisto
Längd
12.1.2019-9.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-6.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Matkultur
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
19.9.2019-20.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
10.6.2019-14.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
22.7.2019-26.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Kuurojen kansanopisto
Längd
20.9.2019-22.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
9.2.2019-10.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
5.4.2019-7.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Yrkesämnen,-
fortbildning,-
arbetsgemenskap
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
30.1.2019-31.1.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
24.6.2019-28.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
25.10.2019-27.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Mediakurser
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
31.1.2019-14.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Perheniemen evankelinen opisto
Längd
29.3.2019-31.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
29.12.2019-1.1.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Iso Kirja -opisto
Längd
25.10.2019-26.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Övriga-
kurser
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
5.4.2019-21.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Muurlan Opisto
Längd
14.9.2019-17.5.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
27.7.2019-1.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
26.4.2019-28.4.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Längd
13.7.2019-21.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kankaanpään opisto
Längd
22.7.2019-26.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Teologi,-
religion,-
församlingsa-
rbete
Folkhögskola
Jyväskylän kristillinen opisto
Längd
12.11.2019-13.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Konstkurser
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
15.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
3.6.2019-9.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Kuurojen kansanopisto
Längd
20.9.2019-21.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Kuurojen kansanopisto
Längd
4.10.2019-5.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Kuurojen kansanopisto
Längd
25.10.2019-26.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Språk
Folkhögskola
Kuurojen kansanopisto
Längd
22.11.2019-23.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Handarbete,-
hobby, skapande-
verksamhet
Folkhögskola
Kuusamo-opisto
Längd
23.9.2019-27.9.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
3.6.2019-7.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
10.6.2019-15.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
27.7.2019-2.8.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
27.7.2019-29.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
3.5.2019-3.5.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
15.11.2019-16.11.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
4.10.2019-5.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
15.7.2019-20.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
8.6.2019-13.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Kalajoen Kristillinen Opisto
Längd
11.10.2019-13.10.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Musik
Folkhögskola
Joutsenon Opisto
Längd
20.7.2019-26.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Historia,-
folktradition,-
kultur
Folkhögskola
Turun kristillinen opisto
Längd
4.3.2019-5.3.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Otavan Opisto
Längd
10.6.2019-11.6.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kauhajoen evankelinen opisto
Längd
31.1.2020-30.11.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
27.9.2019-29.8.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Gymnastik,-
hälsa och-
välmåen-
de
Folkhögskola
Kaustisen Evankelinen Opisto
Längd
15.11.2019-12.9.2020
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karstulan Evankelinen Opisto
Längd
16.7.2019-19.7.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
8.2.2019-10.2.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Familj,-
uppfostran,-
människorela-
tioner, psykologi
Folkhögskola
Karkun evankelinen opisto
Längd
29.11.2019-1.12.2019
Typ
Kort kurs
Bransch
Folkhögskola
Limingan Kansanopisto
Längd
1.7.2019-5.7.2019
kartta
Klicka på skolan för att få fram dess kontaktuppgifter.