X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Aktuellt
Blogg med folkhögskolminnen
Hösten 2014 började Ola Österbacka, rektor för Evangeliska folkhögskolan i Österbotten 1970-1997, infria ett löfte till Svenska kulturfonden som för många år sedan gav honom ett stipendium för att skriva en bok om sina folkhögskolminnen. Det blev ingen bok då, men han började publicera minnena via en blogg.

Socialpedagogik, skoldemokrati, teologi och IT är exempel på innehåll i Österbackas bloggar.

>>>Till bloggarna