X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Aktuellt
Bildningsalliansen: Nätverksträff om läromedel för invandrare, 23.3.2017, Helsingfors
Nätverksträffen ordnas i Helsingfors på Helsingfors arbis och riktar sig till lärare som undervisar invandrare. Temat för träffen är läromedel.

Det finns ett intresse och ett behov av att jobba fram en lärobok i svenska som andra språk och som har vuxna invandrare som målgrupp. Tanken är att läromedlet ska utnyttja redan existerande läromedel, såväl digitala som tryckta. En tiilhörande lärarhandledningen ska innehålla idéer om hur man kan integrera textboken med t.ex. samhälle och yrken.

Mer info och anmälningslänk