X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Aktuellt
Bildningsalliansen: Fortbildningsdagar för kanslipersonal, Nykarleby 9.3 och Helsingfors 10.3.2017
Nu finns information och program om Bildningsalliansens fortbildningsdagar för kanslipersonal ute på BA:s hemsida! Vi ordnar två skilda dagar, i Nykarleby torsdag 9.3. och i Helsingfors 10.3., men med samma innehåll och upplägg. Fortbildningsdagarna ordnas tillsammans med Svenska studieförbudet och riktar sig även till deras kanslipersonal. Du kan anmäla dig till respektive fortbildningsdag senast 24.2!

Aktuellt, kurser och evenemang