X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.folkhogskolor.fi/
logo

Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Du är här: Föreningssidor > Framsida > Aktuellt
Integration på svenska i Åboland från och med hösten 2017?
Arbetet med att ordna integration på svenska i Åboland framskrider. Ifall planerna blir verklighet kan invandrare i Åboland få integration på svenska tidigast hösten 2017.

Representanter för olika myndigheter, de åboländska kommunerna och arbetsläroverk träffades i Åbo på fredagen för att diskutera frågan. Mötet sammankallades av Liselott Sundbäck som är invandrarkoordinator och ansvarar för svensk integration på Kommunförbundet.

Enligt Sundbäck var mötet en chans för alla involverade parter att för första gången träffa varandra runt samma bord. Hon poängterar att det behövs regionala helhetslösningar för att ordna integration på svenska i Åboland.

- Det är helt klart att det finns ett intresse och en vilja men nu behövs det strukturer.

Följande steg i arbetet är att kartlägga vad som skulle krävas för att integrationen kunde ordnas i praktiken. Nu ska man också utreda efterfrågan på integration på svenska.

När det gäller utbildningsfrågor så lyfter Sundbäck upp två viktiga frågor som måste lösas. Det behövs både förberedande undervisning på svenska i grundskolan och integrationsutbildning för vuxna. Möjligheterna till bland annat distans- och digitala lösningar inom integrationsarbetet ska också utredas.

Arbetet fortsätter fram till våren.

Pargas stad tillsatte en arbetsgrupp tidigare i höst som har fått i uppdrag att utreda integration på svenska i staden. Arbetsgruppen ska jobba med bland annat en läroplan för förberedande undervisning samt utreda möjligheter till småbarnspedagogik, språkkurser för vuxna, personalfortbildning och tolkningstjänster. Även ekonomiska konsekvenser ska utredas.

Källa: Svenska.yle.fi